اقیانوس و آینده بشریت

اقیانوس و آینده بشریت

 مقدمه مترجم - خواننده عزیز ، بزرگترین واقعه قرنها در ده سال گذشته قرن ما به وقوع پیوسته است : کشف منابع عظیم مواد معدنی قابل استخراج در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها ی جهان - تذکر چند نکته زیر این واقعیت را روشن می سازد :
1-
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دنباله فلات قاره ها و حتی در اعماق ژرف اقیانوسها امری است مسلم 0 مقدار بسیار زیادی کلوخه های منگنز نیز در اعماق ژرف اقیانوس ها (به ویژه اقیانوس آرام و اقیانوس هند ) وجود دارد که به آسانی می توان ار آن تقریبا کلیه انواع فلزات مهم را استخراج کرد.
2-
اهمیت این ذخایر به حدی است که به قول کارشناسان پاره ای از آنها قرنها و قرنها پاسخگوی نیاز همه مردم روی زمین خواهد بود.
3-
چنانکه می دانیم سر و صدائی در باره این کشف بزرگ در مطبوعات جهان براه نیفتاد و در مقالاتی نیز که گاهگاه درباره انرژی و مواد اولیه نوشته می شود غالبا اشارهای بدین منبع عظیم دریائی نمی شود : مثل این است که دست اندر کاران امور مالی و اقتصادی در این باره سکوت را برجنجال ترجیح می دهند.
4-
با وجود این دولت های بزرگ دنیا و شرکتهای وابسته به آنها در ظرف چند سال اخیر خود را از لحاظ وسائل فنی برای بهره برداری از منابع دریا کاملا آماده و مجهز نموده اند به وجهی که شاید بتوان گفت امروز مساله ای حل نا شدنی در امر استخراج منابع وجود ندارد و عملا می توان از هر عمقی بهره برداری نمود.
5-
بدین سوال که آیا استخراج این ذخایر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا نه گزارش دبیر کل سازمتن ملل متحد جواب مثبت می دهد (اسناد رسمی سومین کنفرانس ملل متحد درباره حقوق دریا - جلد سوم صفحه 8 ) - بنابر پیش بینی های مبتنی بر ارقام و آمار این گزارش شرکتی که در سال 3 میلیون تن کلوخه معدنی منگنز استخراج کند در صورتی نیز که نیمی از عواید خالص خود را به سازمان بین المللی اعماق بدهد سالیانه سود خالصی برابر با 36 درصد سرمایه گذاری خود خواهد داشت و حال آن که در سال 1972 در امریکا سود متوسط سرمایه گذاری در معادن از 4/
10
تجاوز نکرده است. بدیهی است که منافع سرمایه ای که در استخراج نفت به کار رود از این هم زیادتر خواهد بود
6-
هم اکنون دولتها و شرکتهای بزرگ در سراسر دریا ها و اقیانوسها به کاوش دریا و استخراج آزمایشی ذخایر آن مشغولند و شاید در این راه از مرحله آزمایش هم فراتر رفته باشند.
7-
درباره منابع حیوانی و نباتی دریا هم در این مدت تحقیقاتی شده است که بدون شک روزی در بهبود وضع تغذیه مردم دنیا موثر خواهد بود.
8-
این مساله حقوقی نیز که اعماق دریای آزادو ذخایر آن متعلق به کیست ، چه کسی باید این منابع را استخراج کند و منافع آن چگونه بین دولتها تقسیم شود در 17اوت 1967 طی قطعنامه ای اعماق و منابع آن را میراث مشترک بشریت دانست ولی تنظیم و تنسیق سایر قواعد مربوط بدان را به تصمیم کنفرانسی بین المللی مرکب از نمایندگان دولتهای جهان موکول نمود که می بایستی کلیه اصول مربوط به حقوق دریا را مورد تجدید نظر قرار دهد.
9-
کنفرانس دریائی مزبور از سال 1973 تا کنون در پنج نشست (پنجمین نشست آن هم اکنون در نیو یو رک برگزار می شود ) کلیه مسائل مربوط به دریا را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است ولی هنوز در این زمینه موفق به انعقاد قرارداد لازم الاجرائی نشده است.
1 -
تصمیمات آینده این کنفرانس درباره دریا هر چه باشد این نکته مسلم است که از این پس درک مفاهیم حقوق بین المللی عمومی دریا مخصوصا قضاوت درباره قواعد جدید آینده آن بستگی کامل و بی چون و چرائی با شناخت طبیعت فیزیکی دریا و خصوصیات دیگر آن دارد. به همین جهت است که گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در نظر دارد به زودی درس جدیدی را با عنوان شناخت دریا یا اقیانوس شناسی در دانشکده دایر نماید. در مقاله زیر که در حقیقت مقدمه ایست بر اقیا نوس شناسی و روی سخن آن با دانشجویان حقوق است مسائلی فقط مطرح می شود و فایده عمده آن این است که دانشجو را در این مورد به تفکر و تجسس وامی دارد. آیا گاهی ما بر وجود زنجیره غذائی دریا و حیوانات و نباتات ذره بینی آن به ویژه باکتری ها ئی که در اعماق ژرف املاح غذائی و ویتامین های ضروری برای زندگی این موجودات را تهیه می کنند خود به خود ما را به تفکر درباره مخاطرات احتمالی ناشی از استخراج بی رویه نفت و لوله های مکنده کلوخه های منگنز اعماق دریا وا نمی دارد ؟آیادر این صورت آزادی بهره برداری انفرادی و بی بند و بار در حکم جواز نابودی دریا و خشکی هر دو نیست ؟آیا وقتی دریافتیم که دریا از لحاظ طبیعت عنصری است یکپارچه در نمی یابیم که تقسیم آن عملی است غیر طبیعی و منافی با روش استفاده مطلوب ؟تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 0
در جهانی متحرک و در تحول دائم جمعیت انسانی به آهنگی بیسابقه فزونی می یابد.
روزی 75000 کودک به دنیا می آیند: 75000 شکم اضافی که باید سیر کرد- می
گویند در حدود سال 2000 عده ساکنان زمین به بیش از 6 میلیارد خواهد رسید. این امر خاطر مردم و حکومتهای مسئول رفاه اجتماعی را بدون تمایز نژاد و ملیت به خود مشغول دشته است. چگونه ممکن است غذای کافی برای جمعیت های آینده کره خاکی را پیش بینی و تامین نمود ؟ شبح قحطی بر پاره ای کشور های کوچک و بزرگ سایه می افکند. باری ، میتوان تصور کرد که بهره برداری کنونی از آبهای شیرین سطح زمین خواه یا ناخواه دیگر پاسخگوی نیاز مردم روی زمین نخواهد بود.یکصد چهل و نه میلیون کیلومتر مربع ( 2/ 29 درصد) از سطح زمین از آب بیرون است. فقط قسمتی از این خشکی مسکون می باشد: زیرا ارتفاع ، تندی سراشیبی : حرارت فوق العاده زیاد یاکم و درجه رطوبت یا خشکی انسان را از سکونت در پاره ای مناطق باز می دارد. بدیهی است که در این صورت آدمی به سوی اقیانوسهاو دریاهای شور زمین که منبع حیاتند روی می آورد. وقتی به نقشه دنیا می نگریم پهنه وسیع و آبی رنگی توجه ما را به خود جلب می کند. این قسمت نمودار توده اقیانوسها و دریاهائی است که قاره ها و جزایر از آن سر بر آورده اند. این توده مایع مجموعه ای را تشکیل می دهد که 361 میلیون کیلومتر مربع یعنی 8 70/کره خاکی را می پوشاند و دارای حجمی برابر با 1370 میلیون کیلومتر مکعب است. با آنکه این دریای بی کران کلیه عناصر تغذیه انسانی را در بر دارد و مخزن عظیمی از مواد معدنی به شمار می رود کوششی که برای شناختن آن شده است در برابر مجاهدتی که به منظور پیشبرد علوم مربوط به بهره برداری از خشکی صورت گرفته است سخت ناچیز است. با وجود این باید متذکر شد که پس از جنگ دوم جهانی مطالعه درباره دریا رونق قابل ملاحظه ای یافته است. انسان قرن بیستم در بیان این واقعیت که اطلاعات مادرباره اعماق اقیانوسها کمتر است آنچه درباره سطح ماه می دانیم تردید و تاملی به خود راه نمی دهد. اما همین انسان دریافته است که پیش از اختراع یا تکمیل مسائل فنی قادر به بهره برداری از دریا نه تنها باید از فرآورده های آن به دقت صورت برداری کند بلکه ناگزیر است ماهیت محلهای بهره برداری از دریا را نیز مشخص و معلوم سازد. اقیانوس شناسان محیط دریا را با دقت علمی خاص و به منظور مشخص ساختن مراتب زیر مورد مطالعه قرار می دهند : منشاء دریا ، حدود آن ، ساخت آن از لحاظ زمین شناسی ، برجستیگیهای ناهموار اعماق ، روابط دریا با جو ، خواص فیزیکی و ترکیبات شیمیائی آب دریا و موجودات گیاهی و حیوانی که در دریا زندگی می کنند. در حقیقت اقیانوس شناسی جدید علم واحدی نیست بلکه کاربردی است از کلیه علوم برای شناسائی دریا - اقیانوس شناسی علوم مختلف و متنوع را به یاری می طلبد : از قبیل زمین شناسی ، ژئو فیزیک ، هواشناسی ، جغرافیا ، فیزیک ، شیمی ، ریاضیات عملی و زیست شناسی. در جریان چند دهه اخیر دولتها به خوبی در یافته اند که باید قسمتی از بودجه خود را به پیشبرد مطالعه درباره اقیانوس شناسی تخصیص دهند و برای استخراج منابع حیرت انگیز دریاها نیز به تاسیس و تشویق مطالعات اقیانوس شناسی همت گمارند.موضوع عبارت ا ز آن است که از اقیانوسها حد اعلای فراورده های معدنی و حیوانی را استخراج کنیم 0 صید و شکار و جمع آوری گیاه و جستجوی حیوان و نبات در دریاو خشکی یکسان نیست.
در خشکی حیات صرفا وابسته بهوا فقط در باریکه نسبتا کم ارتفاعی از جو ، در سطح پوسته زمین و تا حد کمی در زیر و زبر آن تجلی می کند. برعکس موجودات زنده دریا حجم آب را در سه بعد یعنی از سطح تا عمق ده کیلومتری آن در بر گرفته اند. اعماق دریا را جز در نواحی ساحلی کم عمق به چشم نمی توان دید. امروز ممکن است به دستیاری دوربینهای تکامل یافته از موجودات زنده اعماقی که در تاریکی محض به سر می برند عکسبرداری کرد. تا چندی پیش کاوش دریا به منظور دست یافتن به ذخائر آن کور کورانه صورت می گرفت. امروز آدمی با به کار گرفتن تکنیکهای خاص شناسائی بر کشتی های تخصصی یا زیر دریائی هائی که روز به روز تکامل بیشتری می یابد سوارشده سطح دریا و اقیانوسهائی را می پیمایند که پیش از این عبور از آن به علت فقدان اکسیژن امکان پذیر نبود. آنچه را این مردم از مسافرت دریائی به خشکی
آوردند در سکوت آزمایشگاههای خود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با مقایسه نتایج حاصله از همین آزمایشهاست که برنامه ریزی توسعه علمی به مقیاس جهانی تحقق می پذیرد. عظمت وسایلی که در این راه به کار می رود ایجاب می کند که کلیه ملل متمدن در این زمینه با یکدیگر صادقانه همکاری کنند. دانشمندان همه کشورها باید به یکدیگر کمک کنند ، به مبادله اطلاعات و نتایج تحقیقات خود بپردازند ، از پراکنده ماندن کوششهای خود بپردازند و در عمل مشترکی استوار بربرنامه ای مشخص شرکت جویند.
ایجاد شورای بین المللی به منظور کاوش دریا در سال 1902 حاکی از شناسائی خصیصه بین المللی اقیانوس شناسی است. این سازمان که مقر آن در کپنهاک است ملل مختلف شمال اروپا را به گرد هم آورده است. قلمرو فعالیت سازمان مزبور عبارتست از دریای شمال و دریاهایای مجاور آن همچنین قسمتی از اقیانوس اطلس که سواحل اروپائی و افریقائی شمال استوا را در بر می گیرد. دو سازمان بزرگ یونسکو تغذیه و خواربار جهانی با کمک مالی و تشویق خود در مقیاس جهانی تحقیقات در علوم مربوط به دریا و صید گاههائی را که کمتر مورد کاوش قرار گرفته اند توسعه می بخشند. اخیرا دو سازمان بین المللی دیگر نیز که هدف آنها مطالعه آبهای شور است تاسیس شده است : یکی کمیسیون اقیانوس شناسی بین المللی وابسته به یونسکو و ناشی از حکومتها و دیگری سازمانی علمی و مستقل منشعب از شورای بین المللی اتحادیه های
علمی. این کمیته ماموریت یافته است که با همکاری چندین کشور مجهز به کشتیهای متعدد برنامه درازمدتی راجع به تحقیق در اقیانوس هند تهیه کند و به موقع اجرا بگذارد. مشروعیت این کار مشکل و در دست اجرا که مربوط به آتیه منطقه وسیعی از کره خاکی خود به خود توجیه می شود. سطح اقیانوس هند که تا کنون به خوبی شناخته نشده است 14 درصد سطح زمین است و در کنار آن کشورهای استوائی و زیر استوائی متعددی قرار گرفته اند که به علت تراکم وازدیاد جمعیت مجموعا" یک چهارم جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. مردم که خود نیز گاهی دستخوش حرکات آب دریا شد ه اند بر عمل دریا به وسیله امواج و جزر و مد آن آگاهی دارند و از دوره باستانی نیز تا کنون ضمن مسافرتهای خود به وجود جریانهای دریائی افقی و عمودی (صعودی و نزولی ) پی برده اند. بشر از دیرباز دریافته است که اقیانوسها یا به عبارت دیگر عوامل تنظیم کننده حرارت جو به وسیله یک سلسله جریانهای خود تاثیر به سزائی در آب و هوای اقلیم های زمین دارند. آیا این جریان گلف استریم نیست که کشت پاره ای سبز یهاو درختان میوه زودرس را در ناحیه برتانی امکان پذیر می
سازد؟
-
اگر جریان آب گرم گلف استریم وجود نداشت دریاها و خشکیهای شمال اروپا (به علت عرض جغرافیائی خود ) پوشیده از یخ و رودخانه های آن نیز منجمد بود. انسان از اثر چرخش زمین بر روی جریانهای بزرگ دریائی بی اطلاع نبوده است. جریانهای مزبور در نیمکره شمالی در جهت عقربک ساعت و در نیمکره جنوبی در جهت مخالف آن دور می زند. از طرف دیگر جریانهای عمودی ( 1 ) به ساحل برخورد می کنند و بدین طریق آب اعماق دریا را که محتوی املاح معدنی ضروری بر این تغذیه و زندگی گیاهان ذره بینی مواج است به سطح دریا می برند. این جریان دربعضی جاها موجب تکثیر فوق العاده موجودات زنده و بالنتیجه تراکم و تمرکز توده های عظیمی از ماهیان می شود. امواج اقیانوسها در شکل دادن به سواحل موثرند و نوسانات مد دریاها انرژی مکانیکی و نیروی محرکه ای (زغال آبی ) به وجود می آورد که به انرژی مکانیکی مبدل می شود. علاوه بر این در دریاهای گرم حرارت آب از سطح دریا به طرف پآئین متدرحا کاهش می یابد تا در عمق دریا در حدود4 درجه سانتیگراد ثابت بماند. بر اساس وجود همین اختلاف درجه حرارت آب دریاست که آقایان م 0 م 0 ژ0 کلود و بوشرو روش خاصی را برای کسب نیروی محرکه از آب دریا تعبیه و تجویز
نموده اند. جریانهای دریائی آب گرم و سرد اثر به سزائی بر حرارت جو دارند و آب و هوا ، نیرو و جهت سیر باد ، جهت گرایش گردبادهای طوفانی و بالنتیجه اقتصاد مناطق
مختلفه کره زمین را به نحو سازنده ای تحت تاثیر قرار می دهند. انسان سعی می کند که از منابع آلی و غیر آلی پراکنده در اقیانوسها استفاده کند. این منابع یا تجدید پذیرند (مانند املاح و مواد معدنی محلول و موجودات زنده ) یا تجدید ناپذیر ( مانند نفت انباشته در زیر کف دریاها ) 0 آب دریاها عملا" کلیه عناصر طبیعی شنتاخته شده را در بر داردواز این لحاظ بنحو مداوم از چند جا مایه میگیرد: صعوداملاح طبقات زیرین بسطح دریا ، نزولات آسمانی ، مواد معدنی و فضولات غیر آلی که از راه رودخانه ها به دریا می ریزند. مواد ناشی از انفجارهای هسته ای و فضولات رادیو اکتیفی که بدریا ریخته میشود مندرجا" آنرا آلود میکند. آب اقیانوسها را میتوان بزرگترین مخزن مواد معدنیکره زمین بشمار آورد زیرا محتوی تقریبا" کلیه عناصر شیمیائی شناخته شده می باشداین عناصر حل شده در آب عناصر اصلی و مشکله دریا بمشار میرود و شورای آب دیا نیز ناشی از وجود همین عناصر است. بسیاری از اجسام دیگر نیز که میتوان آنها را عناصر فرعی نامید در آب دریا گاه بمقداری بسیار ناچیز وجود دارد (طلا- نقره 0 رادیوم - کبالت - مس - آهن - سیلیس - مانیزم - پطاس - برم و منگنز) – معذلک نقش این موارد از لحاظ زیستشناسی و حتی از لحاظ اهمیت صنعتی ممکن ( مخصوصا" طلا) بدون سرمایه های کلان امکان پذیربود این امر اقتصاد جهان را در هم میریخت
-
خوشبختانه مقدار این فلز (طلا) در آب دریا بقدری ناچیز است که امورز با وجود تحقیقات عمیقی که در این زمینه انجا میگیرد هنوز روش مقرون بصرفه ای برای استخراج آن نیافته اند. (1) در طول قرنهای متمادی بعضی املاح بصورت توده های عظیم رسوبی مستقیما" دردسترس استفاده مردم قرار گرفته است : از قبیل کلرور دوسدیم (نمک آشپزخانه فرآورده کنار دریا یا معدن ) 0 برخی املاح دیگر دریا نیز که از پاسخگوی نیازهای حیاتی آدمی میباشد بطور مستقیم در اختیار استفاده کنند گاه قرا میگیرد: مثلا" ید وبرم و بیکربنات دوسود را میتوان در خاکستر جلبک های محروقه یافت. همچنین کلیسیم سنگنی را نیز از لایه های آهکی مترشح بوسیله پاره ای نرمتنان استخراج میکنند. آب دریا منبع حیات است.با وجود این گاه اتفاق می افتد که چون از فراز کشتی به سطح دریا نگاه کنیم در آب آبی رنگ عمیقی که خالی از هر چه می نماید اثری از حیات نمی یابیم 0معذالک اگر توری نازک و بسیار ظریفی را همچون دامی به دریا افکنیم بر سطح آن غباری مرکب از میلیون ها دانه های ذر ه بینی خواهیم یافت که هر یک از آنها گیاه کوچکی است که به چشم دیده نمی شود. در اقیانوس نیز ما نندخشکی بهار فصل نو زیستی است. با وجود این فصول هیچ تاثیری بر موجوداتی که به زندگی در اعماق ژرف و مرموز خو گرفته اند ندارد. جز پرتو فسفری پاره ای
حیوانات درخشنده نور دیگری بدین قلمر و راه ندارد و تاریکی مطلق و دائمی بر آن حکومت می کند. گوشتخواران و گوشت و گیاهخوارانی که در اعماق ژرف زندگی می کنند یکدیگر را می بلعند یا از اجساد و فضولاتی که از سطح دریا به طرف اعماق سرازیر می شود سد حوع مینمایند. در فصل بهار املاح معدنی و غذائی که هنگام زمستان در آبهای عمیق و گرم دریا جمع شده است به سطح دریا صعود میکند و موجب جنب و جوش حیات در طبقات سطحی آب می گردد. هنگامیکه طبیعت در خشکی بیدار می شود ، شاخ درختان جوانه می زند و دانه در دل خاک سبز می گردد گیاهان و حیوانات ذره بینی دریا به شدت تکثیر می یابد. مراحل تولید مثل و نمو این موجودات بر حسب عرض جغرافیای متفاوت است. در نواحی گرم استوائی تولید مثل این موجودات به حدی سریع است که در لحظه ای از زمان که در آبهای سرد قطبی یک نسل به وجود می آید در این نواحی چندین نسل پی در پی ممکن است به وجود آید. توده های عظیم سبز و زرد و قرمز و قهوه ای رنگ چراگاه حیوانات گیاهخواری میشود که خود نیز طعمه گوشتخواران دریا می گردند. این منبع حیات دائمی در فصل گرما رفته رفته کاهش می یابد.گاه سرمای زمستان نیز تولید مثل این موجودات یک سلولی را تقریبا" به کلی متوقف می سازد. با وجود این آب اقیانوس همیشه و عده ای از حیات در خود دارد که یا افزا یش حرارت و نور در بهار آینده به تحقق می پیوندد. بدین طریق دور فصول شروع میشود. بین زنجیزه غذائی حیوانات دریائی و خشکی تفاوتی وجود دارد.در خشکی این زنجیره متضمن 4 مرحله می باشد :گیاهان تحت نفوذ نور قرار می گیرند و به تولید مواد آلی می پردازند - حیوانات گیاهخوار از این مواد تغذیه می کنند و خود نیز طعمه بعضی حیوانات گوشتخوار و سر انجام انسان می گردند. سپس باکتری فضولات و اجساد کلیه
موجودات زنده را تجزیه می کنند و مواد ناشی از این تجزیه به کار پیدایش و نمو گیاهان دیگر می رود.
در قلمرو دریائی زنجیره مزبور پیجیده تر است - در این جا عده بسیاری از گیاهان ذره بینی مواج جای نباتات زمین را میگیرند عده زیادی از حیوانات ذره بینی مواج از این گیاهان تغذیه میکنند پاره ، ای از این حیوانات گوشتخوار طعمه حیوانات بزرگتر میشوند: مثلا" بعضی حیوانات ذره ، بینی مواج ، حیواناتی که بین دو آب شنا میکنند و حیواناتی که در عمق دریازندگی می نمایند-سپس گوشخورانی به قد و جثه های مختلف (از قبیل ساردین و ماهی روغن و نهنگ ) از این انواع مختلف و متنوع تعذیه میکنندوخود نیز طعمه گوشخوران دیگری میگردند ( از قبیل ماهی کوسه وسگ آب ) و بالاخره انسان - سرانجام باکتری ها و فضولات واجساد تمام گیاهان و حیوانات را تجزیه کردهخ عناصر سااده و ضروری برای زندگی نباتات وحیوانات ذره بینی مواج را بدین طریق تهیه می نمایند.
موجودات دریائی از نباتات ذره بینی مواج گرفته تا نهنگ غول پیکر در تغذیه بشر و رفاه زندگی وی موثرند- جلبک های بزرگ دریا بعنوان کود زراعتی وعلوفه چهار پایانو حتی غذای مردم ساحلی و جزایر مورد استفاده قرار میگیرد- ازاین گیاهان پاره ای مواد نیز که در داروسازی بکار میروند استخراج میشوند: از قبیل آلژین : آگار آگار و کاراقنین ومواد قندی. انسان بعضی حیوانات دریائی را بمنظور تغذیه
یا تزیین یا تهیه تن پوش شکار یا صید میند: از قبیل نهنگ ، سگ آبی ، کوسه ماهی ، لاک پشت ، همار ، خرچنگ ، میگو ، صدف ، اسفنج ومرجان 0 همچنین آدمی برای ارضای شکم پرتسی یا خودنمائی به پرورش صدف خوراکی و صدف مرواریدمی پردازد. بقایای کلیه حیوانات و نباتات دریائیبقعر دریا فرو میرود و در بستر آن انباشته میگردد. این مواد آلی تجزیه میشود ودرشرایط میعنی باکتری ها آنرا به فرآورده های غنی از لحاظ ئیروژن هیدروکربور از نوع نفت مبدل میسازند- در عصر حاضر محققین درپی آنند که از روغنهای هیدروکربور برای تغذیه دامها پروت ئین استخراج نمایند. برای تعیین باروری توده های نخست باید کیفیت موجودات دریائی رامشخص نمود. سپس لازم است از لحاظ کمیت مقدار قابل استخراج هر یک از موجودات گیاهی و نباتی موجود در زنجیره غذائی را تعیین نمود: از قبیل املاح غذائی ، باکتری ها ، گیاهان ذره بینی مواج ، گیاهان بزرگ ، ماهی هائی که از موجودات ذره بینی تغذیه میکنند ، حیوانات ماهی خوار و گشخوار و بالاخره خود انسان - پس از آنکه در این باره شناسائی کامل حاصل شد آدمی باید اقیانوسها را مورد بهره برداری منطقی قرار دهد. بهمان طریق که امروز به پرورش دف می پردازیم در آینده به پرورش انواع موجودات دریائی که بازده بیشتری دارند خواهند پرداخت ولی در انجام اینکار باید از
اشتباهی که نیاکان ما در طول تاریخ وتمدنهای گذشته در امر زراعت زمین مرتکب شده اند اجتناب کنیم 0 در عصر حاضر سعی وکوشش ما بر آنست که برای زمین هائی که بعلت تک کشتی مداوم قوت خود راز دست داده اند همچنین برای نازک شدن قشر زمین بعلت انهدام جنگلها و پوشش گیاهی چاره ای بیاندیشیم 0 بمنظور تامین داوام صید بایداز لحاظ اقتصادی حد مطلوب یک بهره برداری منطقی را مشخص ساخت - روز به روز عده زیادتری کشتی هایتخصصی برای صیدو شکار پستانداران وماهیان و بی مهرگان خوراکی اقیانوسها را زیر پا می گذارند - بدین طریق به نحوی روز افزون به پرداشت بیتشری پروتئین در صیدگاههای روزبروز وسیعتر می پردازیم - راست است که کفته اند دریا پایان ناپذیر است - مغذلک ذخحائر عظیم غدائی آن باید بوجهی مودر بهره برداری قرار گیرد که برداشت ما از امکان تجدید ذخیره معمولی آن تجاوزنکند باید بوجهی عمل کرد که حیوانات دریا بتوانند بر اثر تکثیر ونمو خودعناصری را که بعلت مرگ و میر طبیعی و صید از میان رفته اند جبران کنند. صنعتی کردن صید بمنظور صرفه جوئی در هزینه تولید باید درحدود منطقی بهره
بردرای از منابع متوقف گردد- بهره برداری افراطی و خارج از حد موجب کاهش یافتن حیوان و گیاه دریا ونقصان برداشت بناگزیر باید به طعم وهضم غذاهای نوظهورعادت کنند: حب ویتامینی ساندویج های مختلف فراهم شدهاز نباتات و حیوانات ذره بینی مواج دریا ، شیرینی های آمیخته به پروتئین های ویتامین دار ناشی ازنفت – بشری که دائما" افزایش می یابد باید برای ادامه زندگی مبارزه کند- روزی و رفاه مردم از جمله مسائل مهم رهبران امروز دنیاست دانشمندان همواره در صدد جستجوی راه فنی نوینی برای استفاده از اقیانوسها میباشند. باید بازده صیدگاهها را زیاد کرد ، حد اعلای مواد غذائی را از گیاهان و حیوانات کوچک و بزرگ دریا بدست آورد. منابع معدنی را که گاه بحالت خالص یافت میوشداستخراج کرد وحتی آب دریا
را برای مصرف انسان و آبیاری مناطق بایر تقطیر نمود .

نوشته : دکتر ا. ل لو ترجمه : دکتر سیدی (حسین )

فهرست
1-
مترجم : به نظر میرسد که در عبارت فوق بر اثر اشتباهی چاپی حریانهای عمودی به غلط به جای جریانهای افقی آمده باشند. علت این امر آن است جریان عمودی بر اثر سرد شدن و بالنتیجه سنگین شدن آبهای سطحی و فرو رفتن به اعماق و راندن آبهای اعماق به طرف سطح دریا بوجود می آید. بدیهی است که در این صورت نیازی به برخورد به لبه ساحل ندارد تا بدینوسیله منحرف شود واملاح طبقات زیرین را به سطح دریا صعود دهد. بر عکس این جریانهای افقی عمیق دریا است که در مسیر خود گاه با ارتفاعات آستانه فلات قاره برخورد می کند و به سطح دریا منحرف میگردد و بدین طریق املاح غدائی را (نیرات ها: فسفات هاو ویتامینهای تهیه شده به وسیله باکتری ها) در طبقات سطحی آب در اختیار گیاهان ذره بینی مواج قرار میدهند.

1-
مترجم : دراینجا ذکر ایننکته ضروری است که در مناطق عمیق و بسیار گرم دریای سرخ یعنی جائی که آب تقریبا" راکداست آبدریا متضمن بعضی فلزات از قبیل روی و سرب و مس و نقره و طلا میباشد: با غلظتی هزار تا پنجاه هزار برابر غلظت معمولی بدیهی است که در اینصورت بهره برداری محلولهای غلیظ طلا یا نقره از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه میباشد.  

پی نوشت :
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1355/09/00 19