آزمون شفاهی اختبار : حقوق جزا

برنامه زمانی آزمون شفاهی اختبار سال 98 درس حقوق جزا به شرح ذیل می باشد:

گروه 1:

شنبه 26/11/98       ساعت 10 صبح

1- مرتضی آقائی

2- محمدرضا احمدی مقدم

3- فاطمه اصغرزاده منیق

4- نسترن امتی

5- عادل ایمان زاد

6- بابک اسلامی منوچهری

7- عقیل توسلی اردکانی

8- رضا توحیدلوفر

9- طاهره جعفری

10- حسین حسینی

11- بهاره خاکشور

12- سروش خسروی

13- عرفان خندانی

14 -علی دوستی

15- محسن دولتی ثپه رشت

16- محمد شفیع پورکناری

17- علی شمسی

18- حسن شوندی

19- مجتبی شیری

گروه 2:

یکشنبه 27/11/98     ساعت 10صبح

1- مهرداد  صالحی

2- محمدصادق صفایی تبار

3- حسین طائی زاده

4- سیدمحمدمهدی طباطبائی

5- فرهاد عباس زاده موقر

6- داود عبدالهی

7- محمد عربی نژاد

8- محمود عرفانی نسب

9- کامیار غفاری

10- محمدعلی کاظمی

11- احمد کاوند

12- سیدصادق موسوی خالکیاسری

13- علی مقدم راد

14- علی میرزائی شیخ آباد

15- سیدروح اله میرغنی

16- امیرعلی نظرپور کلائی

17- سیدمحمدعلی وجدان

18- علی وصالی جمشید

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

ضمنا تاریخ آزمون شفاهی سایر دروس متعاقبا اعلام می شود.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: