آزمون شفاهی اختبار درس آیین دادرسی کیفری

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل برگزار می گردد:

چهارشنبه 17/2/1399 ساعت 9 صبح : گروه 1

شنبه 20/2/1399 ساعت 9صبح : گروه 2

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

ضمنا تاریخ آزمون شفاهی سایر دروس متعاقبا اعلام می شود.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: