ابطال تمبر مالیاتی وکلا در دفاتر خدمات قضایی

معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قم برای اولین بار در کشور با پیگیری های مکرر امکان محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی وکلا را به دفاتر خدمات قضایی واگذار نموده و آموزش های لازم در این زمینه به تمام دفاتر خدمات قضایی سطح شهر داده شده است. به این ترتیب وکلا من بعد می توانند ضمن ارائه دادخواست های خود به دفاتر خدمات الکترونیک، نسبت به ابطال تمبر مالیاتی خود در همان مکان اقدام نمایند. علاوه بر این به زودی پذیرش اظهارنامه و ارسال پاسخ آن فقط از طریق این دفاتر امکان پذیر خواهد بود.

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: