اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار سال 97 کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختبار سال1397 کانون وکلای دادگستری استان قم به شرح ذیل می باشد:

حمزه آقائی، کوثر القبانجی، عبدالمجید باقری، آرزو بگجانی، مجتبی بهرامی، محمد حبیبی تبار، محمدرضا حیدری، محمد جعفری، فاطمه سلیمانی بابادی، محمد صفری، محمدباقر مالک، رضا محمدرضایی، مهدی نادری راد، مهلا واحدی ، سیده سارا وضعی

 

*ضمن تبریک به کارآموزان محترم، به اطلاع می رساند روز سه شنبه 7/12/1397 ساعت 12 در کانون وکلای دادگستری استان قم حضور پیدا کنند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: