اسامی کارآموزان یکه می توانند در اختبار دیماه 97 کانون وکلای دادگستری قم شرکت نمایند

1. حمزه آقائی

2. کوثر القبانجی

3. عبدالمجید باقری

4. آرزو بگجانی

5. مجتبی بهرامی

6. محمد حبیبی تبار

7. محمد رضا حیدری

8. محمد جعفری

9. فاطمه سلیمانی بابادی

10. محمد صفری

11. محمدباقر مالک

12. رضا محمدرضائی

13. مهدی نادری راد

14. مهلا واحدی

15. سیده سارا وضعی

* کارآموزان محترم جهت دریافت کارت آزمون اختبار روز سه شنبه 25/10/97 به کانون وکلای دادگستری استان قم طبقه چهارم مراجعه نمایند.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: