اطلاعیه:جلسات کارگاه های آموزشی

همکاران محترم 

نظر به تغییرات شگرف صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی و پیگیری های مستمر منجر به تشکیل جلسات کارگاه های آموزشی که مستلزم هماهنگی ها و هزینه های مختلف برای کانون می باشد، شرکت در جلسات مذکور مورد توصیه و تاکید است

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: