اطلاعیه مهم

با توجه به اعلام مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه از امسال حق تمبر پروانه های وکالت وکلای دادگستری جهت تمدید پروانه آنان از طریق دفاتر خدمات قضائی دریافت می گردد. بنابراین همکاران محترم قبل از مراجعه به کانون جهت تمدید پروانه، برای پرداخت حق تمبر مذکور به دفاتر خدمات قضائی مراجعه فرمایند.

در ضمن با پیگیری های به عمل آمده جزئیات امر د راختیار کانون قرار نگرفته است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: