اطلاعیه کارآموزی: انجام امور کارآموزی در اسفندماه

پیرو پیشنهاد کمیسیون محترم کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قم ، به دلیل شرایط به وجود آمده و جهت حفظ سلامت کارآموزان محترم این کانون ،هییت مدیره کانون وکلای قم مصوب نمود؛
۱.انجام تکلیف کارآموزی مبنی بر شرکت در جلسات دادرسی و گزارش نویسی مربوطه در اسفند ماه سال جاری و فروردین ماه سال ۹۹ اختیاری باشد.
۲.هر کدام از کارآموزان عزیز که در این دو ماه موفق به انجام این تکالیف نشود میبایست تکالیف مربوطه را همراه با تکالیف ماه های بعد خود انجام دهند به طوری که بتوانند در اختبار سال آینده شرکت نمایند.

زهرا برومند ،سخنگوی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: