اطلاعیه

به موجب قوانین و مقررات، وکلای دادگستری مکلفند کارهای معاضدتی که از سوی اداره معاضدت کانون به آن ها ارجاع می شود را با انگیزه انجام دهند. از آنجا که یکی از کارهای معاضدتی، ارائه مشاوره حقوقی به هموطنان در کانون و مراکزی است که اداره معاضدت اعلام می نماید و چون زمان انجام مشاوره ها از طریق کانال تلگرامی و سایت کانون  وکلا اعلام شده و می شود. بنابراین شایسته است تا همکاران محترم تاریخ حضور خود جهت انجام مشاوره را از طریق موارد بالا پیگیری نمایند و در ساعت مقرر در محلی که باید مشاوره صورت گیرد حاضر شوند. بدیهی است از ابتدای اسفند ماه سال جاری عدم حضور مشاوران در موعد مقرر به مبادی ذیربط قانونی اعلام خواهد شد. استدعا دارد تا همکاران محترم در این خصوص اهتمام ورزیده تا شاهد همکاری وکلای محترم در این مقوله باشیم.

اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: