اعلام جدول زمانبدی صدور پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی سال 97

افرادی که نام آنان در زیر قید گردیده جهت صدور و دریافت پروانه کارآموزی خود از تاریخ یکشنبه 26/3/1397 الی پنج شنبه 30/3/1397 در ساعات اداری به کانون مراجعه نمایید:

** اسامی سایر پذیرفته شدگان محترم بعد از تکمیل پرونده ،متعاقبا اعلام خواهد شد.

1. محمود شمسی

2. جواد اشتری

3.تورج کریمی بابازیدی

4.سعید الیاسی

5. حسن سلگی

 

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: