برنامه امتحانی آزمون اختبار سال 98

برنامه امتحانی آزمون کتبی اختبار سال 98 به شرح ذیل می باشد:

چهارشنبه 16/11/1398 

حقوق مدنی :    10 صبح        آیین دادرسی مدنی : 3 بعد از ظهر

پنج شنبه 17/11/1398

حقوق جزا :   10 صبح         آیین دادرسی کیفری : 3 بعد از ظهر

جمعه 18/11/1398

حقوق ثبت و امور حسبی : 10 صبح       حقوق تجارت : 3 بعد از ظهر

* تاریخ آزمون های شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

**کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار فوق، جهت دریافت کارت ورود به جلسه روز سه شنبه 15/11/1398 در ساعات اداری به کانون مراجعه نمایند. 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: