برگزاری کارگاه "وکالت از خواهان در دعاوی"

www.i-c-p-a.com/a/i/2

کانون وکلای دادگستری استان قم با همکاری انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران برگزار می کند:

کارگاه "وکالت از خواهان در دعاوی"

زمان برگزاری : 1397/10/06

روز: پنج شنبه از ساعت 14 الی19

مدت زمان: 5 ساعت

استاد/استادان:

  • دکتر عباس کریمی
  • رئیس هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران
  • استاد دانشگاه تهران
  • دکتر علی مهاجری
  • قاضی مراجع قضایی، مدرس دانشگاه
  • عضوهیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران
  • لینک ثبت نام:
  • www.i-c-p-a.com/a/i/2

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: