تاریخ آزمون کتبی اختبار

تاریخ برگزاری آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم به شرح ذیل می باشد:

چهارشنبه 26/10/1397                           حقوق مدنی (10 صبح) ، آیین دادرسی مدنی (3 بعداز ظهر)

جمعه       28/10/1397                           حقوق جزا ( 10 صبح) ، آیین دادرسی کیفری (3 بعد از ظهر)

یکشنبه   30/10/1397                           حقوق ثبت و امور حسبی (10صبح)  ، حقوق تجارت (3 بعد از ظهر)

 

ضمنا کارآموزانی که کارآموزی خود را تا تاریخ 20/9/1397به اتمام می رسانند جهت شرکت در اختبار می بایست حداکثر تا تاریخ 10/10/1397مدارک خود را به کمیسیون کارآموزی ارائه نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: