تاریخ برگزاری امتحانات شفاهی اختبار

امتحانات شفاهی آزمون اختبار سال 97 به شرح ذیل می باشد:

1.سه شنبه  9/11/1397                     ساعت 9صبح  آزمون شفاهی حقوق جزا و جرم شناسی

2.چهارشنبه 10/11/1397                  ساعت 10صبح آزمون آیین دادرسی کیفری

3.پنج شنبه     11/11/1397              ساعت 9صبح آزمون شفاهی حقوق ثبت و امورحسبی

 

 آزمون سایر دروس متعاقبا اعلام خواهدشد.

*کارآموزان محترم نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل کانون حضور بهم رسانند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: