تبریک روز کارشناس

 

 اول آبان ماه مصادف با سالروز استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری و "روز کارشناس"که در صفحه تقویم نمایان و جایگاه رفیع کارشناسان و توان علمی، تخصصی و تجارب آنان به عنوان بازوان توانمند قوه قضائیه محفوظ گردیده را از سوی هیات مدیره و تمامی وکلای دادگستری استان قم به محضر  اعضا محترم هیات مدیره و کارشناسان گرامی، تبریک عرض نموده و در سایه لطف یزدان توفیقات روزافزون کلیه عزیزان را در راه پیشبرد اهداف آن کانون معظم مسئلت می نمایم.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: