تسلیت

دکتر محمد فرض پور ماچیانی

ضایعه اسفناک و غم بار پرکشیدن روح بلند جناب آقای دکترمحمد فرض پور ماچیانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به ملکوت اعلی را به خانواده محترم آنمرحوم و جامعه وکالت ایران تسلیت عرض می نماییم و غفران الهی برای آنمرحوم مسئلت داریم.

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: