ثبت اثر انگشت جهت تردد در مراجع قضایی استان

نظر به اینکه تردد همکاران محترم در مراجع قضائی استان از طریق دستگاه احراز هویت صورت می گیرد، لطفا از تاریخ 5/8/1397 ظرف یک هفته جهت ثبت اثر انگشت خود به کانون وکلای دادگستری استان قم - طبقه چهارم مراجعه فرمایید.

شایان ذکر است عواقب عدم مراجعه و عدم ثبت اثر انگشت بر عهده خودتان می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: