جلسه سخنرانی کارآموزان بهمن ماه 1397

جلسه ی سخنرانی با موضوع "جنبه های عملی و نظری چک و دعاوی مرتبط با آن در قانون اصلاحی چک سال 97" با سخنرانی جناب آقای دکتر مالکی در روز پنج شنبه مورخ 11/11/1397 ساعت 10 صبح در سالن همایش فاطمی قمی (طبقه اول کانون) برگزار می گردد.

 

*حضور کارآموزان محترم در جلسه الزامی است و حضور وکلای محترم بلامانع است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: