جلسه ی سخنرانی با موضوع "هنر دفاع در آینه ی مقررات انتظامی"

جلسه ی سخنرانی با موضوع "هنر دفاع در آینه ی مقررات انتظامی" با دعوت از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر غفاری فردوئی (عضو سابق هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز) در روز پنج شنبه مورخ 3/8/1397 ساعت 10 صبح در سالن همایش فاطمی قمی (طبقه اول کانون) برگزار می گردد.

* حضور کارآموزان محترم در جلسه الزامی است و حضور وکلای محترم بلامانع است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: