درج اطلاعات در دستگاه کنترل تردد

همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان قم که تا کنون موفق به درج اطلاعات خود در سیستم جهت دستگاه  کنترل تردد نشده اند با همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی خود از مورخ 11/12/1397 الی 16/12/1397 از ساعت 12 الی 14 با مراجعه به اتاق حفاظت "45" واقع در دادسرای عمومی و انقلاب قم جهت درج اطلاعات خود اقدام نمایند.

ضمنا از همکاران گرامی خواهشمندیم به علت عدم تفتیش بدنی هنگام ورود به مجتمع های قضایی از استفاده از تلفن همراه خودداری فرمایید.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: