فراخوان ارائه پیشنهادات اصلاح و بازنگری اساسنامه اسکودا

همکاران محترم نظرات خود را نهایتا ظرف پانزده روز اینده به دبیرخانه کانون وکلا ارائه فرمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: