لغو آزمون شفاهی اختبار اسفند ماه ۹۸

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند آزمون های شفاهی اختبار روزهای چهارشنبه ۷/۱۲/۹۸ و پنج شنبه ۸/۱۲/۹۸ کنسل گردیده است و تاریخ بعدی برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: