متن نامه اعتراضی ریاست محترم کانون وکلا به هیات نظارت بر صدا و سیما

متن نامه اعتراضی ریاست محترم کانون وکلا به هیات نظارت بر صدا و سیما در خصوص رویکرد منفی رسانه ملی به جایگاه شغل شریف وکالت

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: