مدارک لازم جهت تمدید پروانه وکالت

مدارک لازم جهت تمدید پروانه برای وکلای پایه یک:

یک قطعه عکس ترجیحا با لباس رسمی وکالت

مفاصا حساب مالیاتی

و ابطال تمبر در پروانه جدید

 

نظر به اینکه به جهت تعویض پروانه های وکالت و تایپی نمودن متون فارسی و انگلیسی مندرج در انها نیاز به زمان بندی خاصی وجود دارد تا بتوان به همکاران خدمات بهتری ارایه نمود و وقت کمتری از انان صرف شود بنابراین همکاران گرامی جهت تمدید پروانه از ابتدای آبان سال جاری  بر اساس برنامه زمان بندی شده  و مطابق شماره پروانه و به شرح ذیل به کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه فرمایند. در ضمن در صورتیکه به هر دلیل در برنامه اعلامی مراجعه نشود به همان ترتیب اعلامی در آذرماه مراجعه شود. مستدعی است وکلای محترم در این خصوص همکاری لازم را مبذول فرموده تا مطابق برنامه های پیش بینی شده امور انجام شود.

 1/8/1396 الی 7/8/1396   از شماره پروانه 1000 الی 1234

8/8/1396 الی 14/8/1396 از شماره پروانه   1235 الی 1468

15/8/1396 الی 22/8/1396 از شماره پروانه 1469 الی 1702

23/8/1396 الی 30/8/1396 از شماره پروانه 1703 الی 1938

 

ضمنا وکلای پایه یک جهت تمدید پروانه وکالت خود ابتدا (قبل از ابطال تمبر مالیاتی)به کانون مراجعه و پروانه جدید دریافت نمایند. همچنین توجه داشته باشند که به هیچ عنوان تمبر قانونی را در پروانه هایی که در اختیار دارند ابطال ننمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: