پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۷ فقط تا شنبه فرصت دارند جهت تکمیل مدارک مراجعه نمایند

پذیرفته شدگان محترم آزمون کارآموزی وکالت فقط تا شنبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۷ فرصت دارند که جهت تکمیل مدارک و ارائه فرم وکیل سرپرست به کانون مراجعه نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: