کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روان پزشکی

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا(احبا) با همکاری مراکز دانشگاهی، سازمان ها، انجمن های علمی و با حضور صاحب نظران ذیربط در نظر دارد "نخستین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روان پزشکی" را مورخ 5 تا 7 تیرماه 1398 برگزار نماید و جنبه های مختلف مربوط به حقوق بیماران در قوانین موجود کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد. همکاران محترمی که تمایل دارند با ارسال مقاله و مشارکت فعال می توانند در کنگره فوق شرکت نمایند.

زمان ارسال مقاله: 10 اردیبهشت ماه

مکان کنگره: تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آدرس سایت: www.ppnc.ir

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: