گزارش تصویری از اردوی سیبان دره - شهریور ۱۳۹۷

گزارش تصویری از برگزاری اردوی کانون وکلا در منطقه سیبان دره که به همت و تلاش کمیسیون ورزش برگزار شد.
روابط عمومی کانون وکلا

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: