آرشیو موضوعی: رویه‌های قضایی

بدون تصویر

عدم نیاز به اخذ خسارت

89/06/03 | بازدید: 43 | امتیاز:0
بدون تصویر

موافقت دادستان نظامی27/8/1383

88/11/03 | بازدید: 12 | امتیاز:0
بدون تصویر

مهلت پرداخت دیه قتل و جرح غیرعمد28/9/1383

88/11/03 | بازدید: 119 | امتیاز:0
بدون تصویر

مقدار قسم در دیه کمتر یک ششم24/9/1383

88/11/03 | بازدید: 57 | امتیاز:0
بدون تصویر

تعدد دیه درقبال تعدد شکستگی11/12/1383

88/11/03 | بازدید: 137 | امتیاز:0