سمیه غفاری طاری

نام: 
سمیه
نام خانوادگی: 
غفاری طاری
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1407
وضعیت اشتغال: 
انتقال دائم به کانون دیگر
تلفن همراه: 
09122440528