منیژه شیرعلی نژاد

نام: 
منیژه
نام خانوادگی: 
شیرعلی نژاد
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1764
محل اشتغال: 
جعفريه
آدرس محل کار: 
جعفریه-نبش میدان امام خمینی-طبقه بالای سیگارفروشی
تلفن همراه: 
09129262410