اجلاسیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری(اجلاسیه 24 استان لرستان بهار1394)