تصاویرمراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری قم و تحلیف پذیرفته شدگان اختیار 95