تصاویری از اردوی‌ طبیعت گردی مورخ ۹۶/۲/۲۱ کانون وکلای قم در جاده چالوس