مراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان قم و بزرگداشت روز وکیل اسفندماه 1394