اعلام لیست مبالغ پرداختی و جدول زمانبندی جهت تمدید پروانه وکالت/کارآموزی برای سال ۱۳۹۹_۱۴۰۰

به اطلاع همکاران گرامی می رساند پیرو اعلام قبلی و در راستای تمدید غیر حضوری پروانه های وکالت، لیست مبالغ پرداختی هر یک از وکلا و کارآموزان گرامی بابت تمدید پروانه و با احتساب تخفیف مصوب هیات مدیره بر اساس شماره پروانه، تعیین که جهت ملاحظه می توانید به فایل ذیل مراجعه فرمایید.
خواهشمند است، همکاران گرامی طبق زمانبندی ذیل که بر اساس شماره های پروانه وکالت می باشد، اقدام به تمدید پروانه خود نمایند:
۱. هفته اول آبانماه (شماره پروانه های ۱۹۰۱ الی ۲۱۳۰)
۲. هفته دوم آبانماه (شماره پروانه های ۱۶۰۱ الی ۱۹۰۰)
۳.هفته سوم آبانماه(از ۱۳۰۱ الی ۱۶۰۰)
۴. هفته چهارم آبانماه (شماره پروانه های ۱۰۰۱ الی ۱۳۰۰)

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: