حساب الکترونیک حق الوکاله و خدمات حقوقی

به اطلاع وکلا و کارآموزان گرامی می رساند، جهت فعالسازی پایانه فروشگاهی مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور، می توانند با مشاهده فیلم آموزشی(در کانال رسمی کانون) "ثبت نام در سامانه صدور صورت حساب الکترونیکی حق الوکاله و خدمات حقوقی" از طریق نشانی اینترنتی https://tax.pgpal.ir اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، همکاران محترمی که دارای پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) هستند و یا تمایل دارند از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند، دیگر نیازی به انجام ثبت نام مذکور ندارند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: