اعضای هیئت مدیره

رضا سخائی

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم

عباس خداپرست

نایب رییس

محممهدی ظهیریان

منشی

زهرا برومند

بازرس

جعفر افضلی

عضو اصلی هیات مدیره

ابراهیم جلالیان

دادستان انتظامی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

پریسا مقدسیان

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان قم