مهلت پرداخت دیه قتل و جرح غیرعمد28/9/1383

سؤال 1ـ مهلت پرداخت دیه قتل غیرعمد و جرح غیرعمد چه مقدار است؟
2ـ آیا متهم به پرداخت دیه قبل از صدور حکم می‏تواند تقاضای اعسار نماید؟

نظریه شماره 7148/7 ـ 28/9/1383

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1ـ طبق ماده(1) 292  قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و چگونگی پرداخت دیه و مهلت‏های آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 پیش‏بینی شده است. بنابراین درخصوص سؤال بنحوی که در استعلام آمده، در مورد قتل یا جرح غیرعمدی، جانی از زمان وقوع جنایت مدیون می‏شود و مهلت‏های مقرر هم از همان زمان شروع می‏شود.
2ـ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از طرف محکوم‏علیه زندانی از پرداخت محکوم به بلامانع است، هر چند مهلت‏های پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد.


پی نوشت :
1ـ ماده 292 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‎بینی شده است.
موضوع محتوا: