آرشیو موضوعی: رویه‌های قضایی

بدون تصویر

موافقت دادستان نظامی27/8/1383

88/11/03 | بازدید: 13 | امتیاز:0
بدون تصویر

مهلت پرداخت دیه قتل و جرح غیرعمد28/9/1383

88/11/03 | بازدید: 123 | امتیاز:0
بدون تصویر

مقدار قسم در دیه کمتر یک ششم24/9/1383

88/11/03 | بازدید: 60 | امتیاز:0
بدون تصویر

تعدد دیه درقبال تعدد شکستگی11/12/1383

88/11/03 | بازدید: 143 | امتیاز:0